Tennisvisie Advantage tennisactiviteiten

Visie Advantage Tennis

De spelbeleving is bepalend om een tennis als leuk te ervaren. Bij tennis betekent dat, wanneer je een rally kunt spelen. Dit is een heel ruim begrip. Daarom is tennis toegankelijk voor iedereen. Iedereen die tennist, heeft spelbeleving op z’n eigen niveau. Zo kan een beginnende speler net zo veel plezier en beleving ervaren als een gevorderde tennisser. De doelstelling van een beginnende tennisser zal al snel zijn, een zo lang mogelijke rally spelen. Een lange rally spelen houdt in dat er op vastheid gespeeld wordt, de bal gecontroleerd over spelen. Vanuit dit perspectief wordt er lesgegeven en zal verder ontwikkelt worden naar het speltype van de speler.

Persoonlijke manier van lesgeven

Binnen de tennislessen wordt er gezocht naar de persoonlijke voorkeuren van de leerling, zoals een voorkeur-zintuig, een voorkeur-focus of een voorkeur van leerstijl. Door de persoonlijke voorkeur van de leerling te vinden zullen doelen eerder bereikt worden en de leerling  bewust bekwaam kan handelen.

Visie jeugdtennis

Ieder kind komt binnen met zijn eigen mogelijkheden en onmogelijkheden. Binnen de lessen is er een emotioneel veilig pedagogisch klimaat, waarin er rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen. Er wordt voor gezorgd dat ieder kind zich gekend, geaccepteerd en gewaardeerd voelt.

Er wordt tijdens de lessen uitgegaan van vier doelstellingen:

  1. Door het aanbieden van verschillende soorten oefeningen krijgen de kinderen meer basis om later gerichter opdrachten te kunnen uitvoeren;
  2. Het gevoel hebben dat je iets kunt en er plezier in hebben gaan hand in hand. Iets beter kunnen dan daarvoor of iets beter kunnen dan een ander geeft een positief gevoel. Om de kleuters met plezier te laten tennissen zijn uitdagende en gevarieerde oefeningen een belangrijke voorwaarde;
  3. Door het ervaren van successen tijdens de oefeningen krijgen de kinderen het gevoel dat ze er goed in zijn. Dit maakt dat ze er plezier in hebben en meer willen leren. Succesbeleving, prestige, uitdaging, sociale waardering en presteren in vergelijking met, maar niet ten koste van anderen, spelen hierbij een rol;
  4. Het leren omgaan en samenwerken met andere tennissers; kinderen leren beter en ontwikkelen zich sociaal beter als de tennisles een veilig pedagogisch klimaat heeft waarin aandacht is voor positieve interacties en positieve waarden en normen.

 Waar hebben kinderen behoefte aan?

  • Spannend
  • Zoveel mogelijk spel-echt
  • Met een scoringssysteem of in ieder geval een missie (waarom ben ik hier?)
  • Zoveel mogelijk ook met iemand aan de andere kant
  • Eenvoudig instapniveau
Gamification binnen de tennislessen

We maken binnen Tenniskids veel de vergelijking met de gamingwereld. Niet omdat gaming zoveel leuker is, maar omdat er binnen de gamingwereld zo goed gebruik gemaakt wordt van allerlei slimme methoden om kinderen te motiveren om te oefenen.

Het eerste wat een kind doet bij gamen is proberen uit te vinden wat de bedoeling van het spel is. Als dat duidelijk is zal deze gaan proberen uit te vinden hoe je je doel (missie) kunt bereiken, welke hulpmiddelen nodig zijn. Daarna zal het kind gaan proberen er zoveel mogelijk van te halen en het spel verder te spelen. Het doel van het spel is meestal om een niveau (level) verder te komen.

Meer informatie over Tenniskids is op deze website te vinden. Wil je meer weten over tennislessen? Neem dan contact op met Janneke of kijk bij tennislessen