Huis- en gedragsregels

Algemeen

 • Iedereen is welkom in de tennissport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid
 • Toon respect voor alle betrokkenen op en rond de tennisbaan
 • Speel volgens de regels en zeg eerlijk als een bal in of uit is
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en rond de tennisbaan
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn of haar kant: vertrouw elkaar
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal
 • Laat de clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen van het park verwijderd worden.

Bar

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Er is geen vaste bardienst aanwezig. Wel zijn er genoeg leden met certificaat sociale hygiëne die een sleutel van de kantine bezitten waardoor deze vrijwel elke avond geopend is en je consumpties kan pakken en afrekenen.
 • Is de kantine niet open dan kunt U de sleutel afhalen bij de parkwacht Jan Mechielsen, Lijsterbesweg 15, bij verlaten park daar de sleutel ook weer terugbrengen.
 • Op feestavonden wordt de muziek om 01:00 uur stopgezet en om uiterlijk 02:00 uur wordt de kantine gesloten.

Banen

 • Betreed de banen alleen met schoenen met een daartoe geschikt profiel. Uw sportzaak weet welk profiel geschikt is.
 • Na elke partij moet de baan geveegd worden.
 • Neem bij het vegen ook de tussen de banen liggende strook mee. Hierdoor wordt algvorming tegengegaan en worden deze stukken niet glad. Hang na het vegen de sleepnetten weer terug.
 • Als de banen door regenval te nat zijn, kan door het belopen de doorlaatbaarheid sterk teruglopen. Als er plassen op de baan liggen mag er daarom niet gespeeld worden. Een natte baan nooit vegen.
 • Hang niet aan de netten. De netpalen en de netten kunnen het gewicht van een menselijk lichaam niet dragen.
 • Laat geen rommel achter op de banen.
 • Bij schemering wordt op de banen het kunstlicht ontstoken, graag na het spelen direct de lichtmasten uitdoen i.v.m. overlast achterliggende bewoners en elektriciteitskosten.

Het Bestuur.17-10-2017