Visie

Visie voor de periode 2017-2021

Waarom een visie en kunnen wij in de toekomst goed blijven draaien?

TV Sint Maarten is een gezellige vereniging die draait op vrijwilligers. Helaas zien ook wij de laatste jaren een terugloop in het aantal leden. Op termijn zullen de tennisbanen en accommodatie in aanmerking komen voor groot onderhoud/ vervanging. Financieel staan wij er nu nog goed voor en dat willen wij graag zo houden. Onze focus moet gericht zijn op het in stand houden van de onze sterke punten. En we moeten werken aan onze zwakke punten.
Wij dienen vooral energie te stoppen in het behouden van en verhogen van ons ledenaantal. Het in beeld brengen van de kansen en bedreigingen voor de vereniging moet onze aandacht krijgen.

Namens het bestuur,

Petra Vrolijk
secretaris