Beleidsplan

Beleidsplan voor de periode 2017-2021

Waarom een beleidsplan en kunnen wij in de toekomst goed blijven draaien?

TV Sint Maarten is een gezellige vereniging die draait op vrijwilligers. Helaas zien ook wij de laatste jaren een terugloop in het aantal leden. Op termijn zullen de tennisbanen en accommodatie in aanmerking komen voor groot onderhoud/ vervanging. Financieel staan wij er nu nog goed voor en dat willen wij graag zo houden. Onze focus moet gericht zijn op het in stand houden van de onze sterke punten. En we moeten werken aan onze zwakke punten.
Wij dienen vooral energie te stoppen in het behouden van en verhogen van ons ledenaantal. Dit is de basis van het beleidsplan. Het in beeld brengen van de kansen en bedreigingen voor de vereniging moet onze aandacht krijgen.

Het bestuur hoopt dat het beleidsplan de leden/commissies een handvat geeft om constructief mee te denken/werken aan een gezellige en gezonde tennis vereniging. Het complete beleidsplan 2017-2021 kunt u downloaden als PDF.

Namens het bestuur,

Petra Vrolijk
secretaris