Visie

De missie & visie van TV SINT MAARTEN

Missie

TV SINT MAARTEN is een tennisvereniging die mensen bij elkaar brengt om te tennissen in een gezellige sfeer. Alle leden zijn gelijk, ongeacht leeftijd of spelniveau. De vereniging biedt daarom mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen om zowel recreatief als prestatief te tennissen. De hoofddoelen van TV SINT MAARTEN zijn het zorgen voor een moderne en aantrekkelijke accommodatie, het organiseren van activiteiten die aansluiten bij de wensen van alle leden en het zo laag mogelijk houden van de contributie zodat de vereniging voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Visie

Het bestuur van TV SINT MAARTEN wil gedurende de beleidsperiode van 5 jaar de continuïteit van de vereniging verder waarborgen en de missie van de vereniging ondersteunen door in de genoemde beleidsperiode de volgende punten te realiseren:

  • TV SINT MAARTEN is een vereniging met een open karakter, het is een ontmoetingsplaats voor jong en oud;
  • De belangrijkste pijler van de vereniging zijn de leden. Interactie met diezelfde leden is daarbij cruciaal. Er zal goed geluisterd worden naar de wensen van de leden;
  • Betrokkenheid, inzet en zelfwerkzaamheid van de eigen leden is een must en zal daarom blijvend worden gestimuleerd;
  • De vereniging biedt ruimte aan zowel recreatieve als prestatieve leden. Streven is daarom dat deze groepen leden zich , gezamenlijk thuis voelen bij onze vereniging;  Vanuit deze gedachte dienen er (voldoende) activiteiten en faciliteiten op deze verschillende doelgroepen binnen de vereniging te worden afgestemd;
  • De jeugd heeft de toekomst. TV SINT MAARTEN zal blijvend streven naar het aantrekken van nieuwe jeugdleden en zal hierin blijven investeren;
  • De vereniging moet een gezonde financiële basis hebben;
  • Een goede accommodatie is cruciaal voor de vereniging. De komende jaren zal waar nodig geïnvesteerd worden in park en kantine.